Koe in wei

Samen richting kringlooplandbouw: u doet toch ook mee?

Bent u melkveehouder en wilt u op uw bedrijf aan de slag met kringlooplandbouw? Doe dan mee met de studiegroepen via het project Vruchtbare Kringloop in Drenthe. Tijdens de studiegroepen diept u samen met collega-melkveehouders specifieke kringloop-onderwerpen uit en vergelijkt u onderling uw resultaten van de KringloopWijzer. Doet u ook al mee met Duurzame Melkveehouderij Drenthe? Dan kunt u deze studiegroepen gebruiken om te werken aan uw verduurzaming.

Sluit aan!
Wilt u zich verdiepen in de relatie tussen bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? Meer weten wat in op uw bedrijf mogelijk is rond eiwit van eigen land, beweidingssystemen, biodiversiteit en kringlooplandbouw? Doe dan mee met onze studiegroepen. Aan Vruchtbare Kringloop in Drenthe kunnen 50 melkveehouders meedoen. Onder leiding van experts krijgt u inzicht in de cijfers van de KringloopWijzer en diept u afzonderlijke onderwerpen uit. U vergelijkt eigen resultaten met die van collega’s en gaat aan de slag met persoonlijke doelen en maatregelen.

Programma
In het project staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de financiële resultaten van uw melkveebedrijf. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer. U krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Uiteraard in relatie tot CO2, ammoniak en stikstof. Met de studiegroepbegeleiders en inspirerende experts komt u 4 keer per jaar bij elkaar met uw studiegroep. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Ook zijn er interessante demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Eigen bijdrage
LTO Noord, provincie Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Countus en de EU maken het project financieel mogelijk. Voor deelnemers is de eigen bijdrage daarom slechts € 250,- (ex btw) per jaar. Bent u deelnemer aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe? Dan valt dit bedrag onder de kosten voor studie en advies waarvoor u vanuit dat project subsidie krijgt. U kunt uw eigen bijdrage voor onze studiegroepen in dat geval vergoed krijgen. Meer info leest u op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe
Om deelnemers van Duurzame Melkveehouderij Drenthe te ondersteunen bij het verduurzamen van hun melkveebedrijf, krijgen zij subsidie voor advies, voorlichting en scholing over onderdelen uit het opgestelde duurzaamheidsplan. Deze subsidie heeft de naam Uitvoeringsbijdrage. Het maximale subsidiebedrag van de Uitvoeringsbijdrage is € 1.500,-. Deelnemers betalen daarbij zelf een eigen bijdrage van € 300,- De € 250,- deelnamekosten voor Vruchtbare Kringloop vallen ook onder deze regeling.

Aanmelden
Wilt u een rendabele productie combineren met het duurzamer en meer toekomstgericht maken van uw bedrijf? Doe dan mee! Aanmelden en/of het volledige programma inzien? Kijk daarvoor en voor extra informatie op www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl.