Hoorzittingen over bollenteelt

Een reeks hoorzittingen met alle betrokken partijen moet nieuw leven blazen in de dia-loog over de toekomst van de bollenteelt in gemeente Westerveld. Het moet leiden tot een stappenplan richting 2030. Ook kan het mogelijk bouwstenen opleveren voor de omgevingsvisie.

De gemeenteraad gaf dinsdag groen groen licht voor dialoogbijeenkomsten over het thema ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen richting 2030’. De hoorzittingen zijn een initiatief van de VVD en PvdA in de gemeenteraad, maar worden ondersteund door alle fracties en het college van burgemeester en wethouders.

De onderlinge verhoudingen tussen de bollentelers, diverse actiegroepen en omwonenden zijn al geruime tijd verstoord. Onderzoek toonde vorig jaar aan dat van onderlinge communicatie geen sprakemeer is.

Wel werd onlangs nog een convenant afgesloten tussen bollentelers, LTO Noord/KAVB en gemeente Westerveld over gedragsregels.

De gemeenteraad wil nu de bollentelers, betrokken bedrijven, overheden, burgers en actiecomités apart horen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Dat moet de huidige impasse doorbreken in het vinden van oplossingen voor het verder aanpassen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik tot 2030.


Bron: Nieuwe Oogst