Pacht Assen moet duurzamer

Boeren die gronden van gemeente Assen willen pachten, moeten voortaan voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Gemeente Assen verpacht jaarlijks zo’n 500 hectare.

Pachters van de gronden kunnen kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. Verder wordt een 1-op-4-teelt gestimuleerd.

Daarnaast is een aantal zaken niet meer toegestaan. Zo mogen vanwege de milieubelasting geen bloembollen, lelies en uien worden geteeld op gemeentelijke gronden. Daar staat tegenover dat van een aanvankelijk verbod op het gebruiken van glyfosaat geen sprake meer is.

Overleg met de pachters leidde tot een systeem waarbij zij minimaal drie maatregelen kiezen. Dat is voor bijna alle pachters haalbaar.


Bron: Nieuwe Oogst