Gebiedsfonds voor De Monden

De Omgevingsadviesraad in gemeente Aa en Hunze en Windpark De Drentse Monden en Oostermoer leggen de laatste hand aan een gebiedsfonds. Daarin wordt de komende tien jaar een bedrag circa 7 miljoen euro gestort.

Met het gebiedsfonds kunnen bewoners van het gebied via regionale projecten profiteren van het windmolenpark waarvan de bouw inmiddels in volle gang is.

Ook komt er een burenregeling en een dorpenregeling. De burenregeling is een schadevergoeding voor omwonenden afhankelijk van de afstand tot het windmolenpark. De dorpenregeling wordt gevuld door de overheid en is bedoeld om activiteiten in de dorpen zelf mee aan te zwengelen. Via het gebiedsfonds wordt ook een potje aangelegd waaruit projecten worden gefinancierd die niet in direct verband staan met het windpark. Zo kunnen ook derden gebruikmaken van een financieringsregeling.

Controle
In de Omgevingsadviesraad zitten vertegenwoordigers van de verenigingen van dorpsbelangen, het Bewonersplatform en investeringsfonds Windmee. Ook in gemeente Borger-Odoorn wordt een adviesraad opgericht. Het gebiedsfonds moet in 2021 gaan functioneren, als de bouw van het windmolenpark is afgerond. De twee adviesraden dienen dan als controleorgaan.


Bron: Nieuwe Oogst