Groen licht over pacht in Assen

Gemeente Assen legt duurzaamheidseisen op aan pachters. De gemeenteraad ging onlangs akkoord met dit voorstel. Wel wordt in een evaluatie gekeken naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen.

De pachters van de circa 500 hectare gemeentegrond moeten vanaf 1 november dit jaar voldoen aan vier randvoorwaarden. De teelt van uien en bollen is niet toegestaan, evenmin als het scheuren van grasland. Daarnaast moeten gewassen voor 1 november zijn gerooid en is de roulatie in de aardappelteelt minimaal 1:4.

Naast deze basisvoorwaarden kunnen de pachters nog kiezen uit maatregelen als het gebruik van vaste mest, niet-kerende grondbewerking of kruidenrijk grasland.

De pachters hebben nog overleg met de gemeente over de uitwerking, zegt pachter Dick Geerts. ‘Ik zie het plan als een motie van wantrouwen tegen de boeren. We voeren al veel van de maatregelen uit, dat is het probleem niet. Maar de randvoorwaarden hakken er veel harder in.’


Bron: Nieuwe Oogst