Vechtstromen, waterschap, Drenthe, water

Vechtstromen flink duurder

Waterschap Vechtstromen verhoogt tot en met 2024 elk jaar de waterschapsbelasting voor ongebouwd met ruim 4,5 procent. De fractie Ongebouwd is ontstemd. ‘Dit is een keiharde tik voor de landbouw.’

Behalve de belastingverhoging wordt ook het schuldenniveau flink verhoogd en gaat het waterschap meer investeren dan in het vorig jaar afgesproken bestuursakkoord staat. Dat blijkt uit de Meerjarenverkenning die werd vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Vechtstromen.

Fractievoorzitter Wilbert Siebring van Ongebouwd: ‘Vorig jaar hebben we onze steun gegeven aan het bestuursakkoord, de richting daarvan was niet verkeerd. In deze Meerjarenverkenning komt de onderbouwing van het akkoord naar voren en blijkt dat er meer geld gaat worden opgehaald bij de belastingbetaler en dat de schulden toenemen. Financieel gezien vinden we dat niet duurzaam. Op die manier leg je schulden neer bij de volgende generaties.’

Ongebouwd stemde dan ook tegen de Meerjarenverkenning, samen met de Ouderenpartij en 50Plus. Zodoende werd de verkenning toch aangenomen. Het betekent een gemiddelde lastenstijging van 4,3 procent, voor ongebouwd ligt deze boven de 4,5 procent. ‘En dat vier jaar achter elkaar. Dat betekent ruim 20 procent erop.’

Bron: Nieuwe Oogst