Verminderen van emissie in Drentse Veenkoloniën

Het project ‘Verminderen perceelsemissie’ biedt agrarisch ondernemers in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s (Groningen en Drenthe) de kans om emissies van hun perceel te beperken.

Deelnemers krijgen kosteloos adviseurs op bezoek om samen op zoek te gaan naar de juiste, praktische maatregelen op hun perceel.

Bovendien komen geïnteresseerde ondernemers in aanmerking voor een bijdrage in de uitvoeringskosten. In het werkgebied in Drenthe zijn er nog wel plaatsen beschikbaar.

Bron: Nieuwe Oogst