Kleine windmolen

Plek voor kleine molens in Drenthe

Gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe gaan de bouw van kleine windmolens tot een ashoogte van 15 meter toestaan. Midden-Drenthe wil daarnaast kleinere zonneparken tot 2,5 hectare of plaatsing van zonnepanelen op de grond bij gebouwen faciliteren.

Hoogeveen werkt aan het Uitvoeringsplan De Groene Draad voor een duurzamere gemeente. Daarbij is de afgelopen jaren vooral gefocust op het opwekken van elektriciteit met behulp van zonnepanelen.

De gemeente werkt nu aan beleid om het mogelijk te maken ook energie uit wind op te wekken. Het gaat hierbij om windturbines die voornamelijk in de energievoorziening van het eigen bedrijf of de buurt kunnen voorzien. De afmetingen van deze turbines passen volgens Hoogeveen goed in het landschap.

Midden-Drenthe heeft een aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied in procedure gebracht voor plaatsing van beide voorzieningen. Er wordt zowel gekeken naar particuliere percelen als naar bedrijventerreinen.


Bron: Nieuwe Oogst