Drentse adviescommissie wolvenschade uitgedund

Twee leden van de Drentse ‘klankbordgroep preventie wolvenschade’ zijn opgestapt uit onvrede met de aanpak van wolvenschade door de provincie.

Ze zijn het niet eens met het besluit om slechts het Hart van Drenthe aan te wijzen als subsidiegebied.

Volgens de twee moeten schapenhouders in de hele provincie in aanmerking komen voor steun bij de aanschaf van wolfwerende rasters. Dit omdat zwervende wolven overal kunnen opduiken. Provincie Drenthe beperkt de regeling tot het gebied waar de wolf het meest is gesignaleerd.

Bron: Nieuwe Oogst