spoorwegovergang Friesland

Kleine overwegen op de korrel

ProRail wil vier onbewaakte overwegen opheffen op het grondgebied van gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Dit kan betekenen dat boeren in de toekomst flink moeten omrijden om hun percelen aan de overzijde van het spoor nog te kunnen bereiken.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft vragen gesteld over de aanpassing van de spoorverbinding tussen Meppel en Beilen. Bij Hoogeveen wil spoorbeheerder ProRail de opheffing van twee onbewaakte overwegen combineren met een verruiming van de bocht in het spoor richting Beilen. Beide overwegen worden met name gebruikt voor het oversteken van landbouwverkeer. Door de spoorboogverruiming neemt de snelheid van de treinen toe tot 140 kilometer per uur, wat het risico op ongevallen alleen maar groter maakt.

Volgens het Hoogeveense college van B en W staat de operatie daardoor hoog op de prioriteitenlijst van spoorbeheerder ProRail.

Hoe het staat met het opheffen van de andere twee overwegen op het grondgebied van De Wolden kan die gemeente niet zeggen. Ook veehouder Jan Roelof Thijn in Broekhuizen heeft er geen zicht op. Hij heeft 14 hectare direct aan de overzijde van het spoor liggen en maakt zeer regelmatig gebruik van een onbewaakte overweg. ‘Ik ben er al tien jaar over bezig met ProRail, maar ik krijg er geen hoogte van.’


Bron: Nieuwe Oogst