Bestemmingsplannen uit het slop

Jurisprudentie die de afgelopen jaren is ontstaan over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en de Natuurbeschermingswet, heeft een forse stempel gedrukt op de ruimte voor veehouderijen in bestemmingsplannen. Zeker sinds de PAS in juli 2015 van kracht is, leek het bestemmingplan als beperkende factor te gelden in het bedienen van de agrarische sector. 

De Raad van State heeft zich meerdere malen uitgesproken over het feit dat een bestemmingsplan geen ruimte mag geven voor ontwikkeling van veehouderij  indien dit mogelijk een negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen in Natura 2000 gebieden. LTO Noord is hierover in gesprek gegaan met diverse gemeenten en bureau’s die voor deze gemeenten de bestemmingsplannen schrijven. 

Dit heeft erin geresulteerd dat middels een aantal nieuwe bepalingen in een bestemmingsplan, voorkomen kan worden dat een bestemmingsplan alleen een instrument wordt dat de bestaande situatie conserveert. 

Naar het zich laat aanzien is dit een positieve doorbraak, welke in Drenthe naar voren zal komen is bestemmingsplannen van onder meer de gemeente Westerveld. De 'oplossing' die hier is bedacht, zal voorkomen dat LTO Noord zich in procedures moet mengen om te zorgen dat bestemmingsplannen ruimte bieden voor ontwikkeling.