1. Veenoxidatie aanpakken vanuit het perspectief van de agrariër

  Waterschap Hunze en Aa’s heeft onder andere in samenwerking met provincie Drenthe en LTO Noord een pilot gestart om te komen tot een visie op de ontwikkeling van het gebied waar veenoxidatie op treedt.

 2. Regie op nieuwe natuur

  Voor Drenthe ligt er nog een opgave van enkele duizenden hectares om grond om te vormen van landbouw naar natuur. Deze claim geeft spanning met de situatie in de agrarische sector die eigenlijk geen grond kan missen.

 3. Acteren op een crisis

  In de eerste week van augustus ontstond brand op een afvalverwerkingsbedrijf in Nieuw Dordrecht onder Emmen.

 4. Impuls duurzame melkveehouderij Drenthe

  Met het initiëren van de Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij Drenthe heeft LTO Noord samen met partners de melkveehouderij in Drenthe op voorsprong gezet.

 5. Afspraken nitraataanpak in 4 grondwaterbeschermingsgebieden

  Agrarische activiteiten boven gebieden waar in de ondergrond drinkwater wordt gewonnen, kunnen leiden tot te veel nitraat in dat drinkwater.

 6. Gehoor voor oproep kleine windmolens in Drenthe

  De provincie Drenthe heeft onlangs een actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening afgerond.

 7. Schoon erf, schoon water – akkerbouw Noorderzijlvest

  Project gericht op terugdringing van erfemissie in de akkerbouw

 8. Schoon erf, schoon water – melkveehouderij Noorderzijlvest

  Project gericht op terugdringing van erfemissie in de melkveehouderij