Waterpeil

Afspraken nitraataanpak in 4 grondwaterbeschermingsgebieden

Agrarische activiteiten boven gebieden waar in de ondergrond drinkwater wordt gewonnen, kunnen leiden tot te veel nitraat in dat drinkwater.

Vanuit dat risico zou de overheid kunnen overwegen om regels te stellen, denk aan mestgebruik, teneinde te borgen dat de nitraatgehaltes met zekerheid onder de norm zullen blijven. Het moge duidelijk zijn dat dit zou inbreken op het belang van de betrokken boeren. Dit was reden voor LTO Noord om met drinkwaterbedrijven en de provincie Drenthe om tafel te gaan en te onderzoeken of een andere aanpak zou kunnen leiden tot een vergelijkbaar resultaat.

Onlangs is een uitvoeringsovereenkomst gesloten en een plan van aanpak gepresenteerd waarin deze alternatieve aanpak is uitgewerkt. Het plan behelst een benadering waarbij akkerbouwers en veehouders worden aangesproken met de vraag op welke wijze en met name binnen welk project, zij binnen hun bedrijfsvoering willen werken aan het sluiten van kringlopen en meer in het bijzonder de nitraatuitspoeling. We gaan ervan uit dat het project succesvol zal zijn en hiermee dwingende extra regels afgewend kunnen worden.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.