Peter Appelman

Gehoor voor oproep kleine windmolens in Drenthe

De provincie Drenthe heeft onlangs een actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening afgerond.

LTO Noord is in het proces van actualisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk in overleg getreden met mensen van de provincie. Vanuit het perspectief van LTO Noord is hierbij aangedrongen op ruimte om te ondernemen en benadrukt dat land- en tuinbouw in afwegingen een groot gewicht moet krijgen, of eigenlijk moet behouden. In relatie tot het de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond is bij de provincie gepleit voor betere processen om te komen tot gedragen uitwerking van initiatieven die ook door landbouwers worden uitgezet. Daarnaast was door de provincie in de Verordening een bepaling opgenomen ten aanzien van de maximale hoogte van “kleine windmolens”. Deze hoogte gaf geen ruimte voor, voor agrariërs interessante molens. Op aandringen van LTO Noord is hier nu een ashoogte gekozen die aansluit bij concepten van rendabele kleine windmolens die voor agrariërs interessant zijn.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.