Impuls duurzame melkveehouderij Drenthe

Met het initiëren van de Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij Drenthe heeft LTO Noord samen met partners de melkveehouderij in Drenthe op voorsprong gezet.

Deze voorsprong is deels veroorzaakt door de inzet van de consulent (Mirjam Balkema) die in haar contact met veel agrariërs, mensen bij staat in het zoeken naar de weg in het krachtenveld met een wildgroei aan duurzaamheidsprojecten die allemaal iets van de boer vragen. Binnen het project van de Ontwikkelagenda wordt gewerkt volgens een integrale aanpak die begint met een duurzaam bedrijfsplan. Vanuit de bedrijfsanalyse wordt met de ondernemer bepaald op welke duurzaamheidspunten stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Ook wordt de verbinding gelegd met projecten vanuit bijvoorbeeld ketenpartijen die op hetzelfde thema insteken. Er zijn binnen de Ontwikkelagenda middelen beschikbaar gemaakt die als beloning voor geleverde duurzaamheidsprestaties kunnen worden ingezet. Dit geeft waardering voor de geleverde inspanning en tegelijkertijd motivatie voor de ondernemers om de lat voor henzelf weer wat hoger te leggen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.