Drenthe, hei, lucht

Regie op nieuwe natuur

Voor Drenthe ligt er nog een opgave van enkele duizenden hectares om grond om te vormen van landbouw naar natuur. Deze claim geeft spanning met de situatie in de agrarische sector die eigenlijk geen grond kan missen.

Ze moet immers denken aan mestplaatsing, grondgebondenheid, teeltrotatie, het weiden van vee, inhoud geven aan biodiversiteit, vergroening onder het GLB, aandacht hebben voor weidevogels enz. enz. Dit maakt het nodig om na te denken over een kentering in de werkwijze in relatie tot de realisatie van nieuwe natuur op landbouwgrond. LTO Noord heeft hiervoor het initiatief genomen in een pilot “zelfrealisatie” welke samen met het Drents Particulier Grondbezit aan de vork wordt gestoken. De vernieuwde aanpak moet ertoe leiden dat boeren zelf de realisatie van natuur op hun gronden ter hand nemen en daarmee die nieuwe natuur ook onderdeel van hun bedrijfsvoering maken. Met niet alleen meerwaarde voor het agrarisch bedrijf zelf, maar ook voor het invullen van meer maatschappelijke opgaven die bij de boer zijn neergelegd.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.