Drenthe, Drentsche Aa, water, sloot

Veenoxidatie aanpakken vanuit het perspectief van de agrariër

Waterschap Hunze en Aa’s heeft onder andere in samenwerking met provincie Drenthe en LTO Noord een pilot gestart om te komen tot een visie op de ontwikkeling van het gebied waar veenoxidatie op treedt.

In het Drentse deel van het Waterschap Hunze en Aa’s bevinden zich zeer lokaal nog dikkere veenpakketten. Doordat de ontwatering van die gebieden zich richt op de agrarische productie, oxideert dit veen en zal het maaiveld blijven dalen. De inzet van LTO Noord heeft ertoe bijgedragen dat de focus in de visievorming ligt bij de landbouwfunctie in dit gebied. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat interviews met betrokken boeren de basis vormen onder het vervolg. Tevens is bevestigd dat ook in dit gebied het adagium “peil volgt functie”, centraal staat.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.