Schoner werken rond de Drentsche Aa

De teelt van gewassen door akkerbouwers in Drenthe gebeurt op het scherpst van de snede. Het slim omgaan met gewasbeschermingsmiddelen die zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben, is daarbij van toenemend belang. Niet alles mag meer, en aan steeds meer middelen worden beperkingen opgelegd.

Ook de akkerbouwers in Drenthe, en dan vooral boeren in het stroomgebied van de Drentsche Aa, worden maatschappelijk uitgedaagd om schoner te gaan werken. Het riviertje is een bron voor drinkwater, en dat stelt de sector voor extra uitdagingen. 

LTO Noord is een project gestart dat ondernemers wil ondersteunen bij het komen tot een effectievere, efficiëntere en minder belastende inzet van middelen. Zo werken tachtig akkerbouwers samen aan een sector die ook in de toekomst kan rekenen op maatschappelijke waardering. 

Meer informatie op de website van de Provincie Drenthe: