Lauwersmeer

Het Lauwersmeer heeft als natuurgebied een Europese status: het is een ‘Natura 2000’-gebied. Dit betekent dat het een natuurgebied met hoge kwaliteit is en dat
een aantal vogelsoorten in dit gebied extra bescherming krijgt. Voor het gebied is een beheerplan opgesteld om de kwaliteit en diversiteit in het gebied te verbeteren.  Eén van de belangrijkste maatregelen in het beheerplan is de peilverhoging. Door in het voorjaar het water op een hoger peil vast te houden, verwacht de overheid de leefgebieden voor deze soorten te verbeteren. De verwachting is dat door een tijdelijk hoger peil de rietkragen steviger en de openheid groter. Of dat echt zo gaat werken, wordt eerst met een proef onderzocht. Gedurende twee opeenvolgende jaren wordt het water maximaal 41 cm hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van NAP -0,93 m. Dat gebeurt in beide jaren in het voorjaar voor een periode van 6 tot 8 weken (half februari – half april).

Roel Visser

Roel Visser

Beleidsadviseur

Fryslân. Thema Natuur & Fauna (regionaal), o.a. collectieven, Natura 2000, faunaschade en biodiversiteit. 

Neem contact op