LTO stapt uit club Gaasterland

LTO Noord Gaasterland en de vereniging voor agrarisch, particulier en landschapsbeheer Bosk & Greide zijn uit de Gebiedscommissie Gaasterland gestapt.

De organisaties zijn boos dat ze geen inspraak in de grondaankoop hebben. ‘We krijgen steeds minder voor elkaar. We zijn het zat’, verklaart voorzitter Pieter Deinum van LTO Noord Gaasterland.

Onenigheid is ontstaan over 25 hectare landbouwgrond bij de Séfonsterpolder bij het Rijsterbos. Provincie Fryslân heeft de 25 hectare verkocht aan een melkveehouder uit Hemelum, net buiten Gaasterland. Deinum geeft aan dat dat niet volgens de afspraak is. ‘De provincie moest eerst onderzoeken of boeren in Gaasterland belang bij de grond hebben.’

Volgens Deinum hebben zeker vijf tot tien boeren in Gaasterland interesse in grondaankoop. ‘Deze ondernemers hebben nog een EHS-claim op hun grond en willen dit graag ruilen met land in de polder. ‘

De afdelingsvoorzitter vindt dat de provincie de gebiedscommissie als excuuscommissie gebruikt. ‘We zijn aan het einde van ons Latijn. Er wordt met de wet gespeeld als het gaat om het grondbeleid in Friesland. Het voor voldongen feiten komen te staan en het niet open communiceren door de provincie heeft het vertrouwen van de commissieleden geschaad.’

Dat ruim twintig jaar geleden in hetzelfde gebied ook al strijd was tussen overheid en boeren over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is ‘toevallig.’, volgens de melkveehouder. ‘Dat is een tijd terug. Ik wil geen oude koeien uit de sloot halen. Dat experiment is ten einde.’

Gelijkberechtigingsbeginsel

Gedeputeerde Johannes Kramer zegt dat het hier om grond buiten de EHS gaat. Volgens hem gaat de gebiedscommissie over EHS-grond in de polder. ‘Wanneer we landbouwgrond buiten de polder alleen verkopen aan Gaasterlandse boeren, is dat in strijd met het gelijkberechtigingsbeginsel. De commissie gaat niet over die andere grond.’

Dat vier van de zes leden zijn opgestapt, vindt Kramer ‘buitengewoon jammer, maar we moeten de koek wel recht snijden’. ‘Eerder al heeft een natuurvertegenwoordiger gedreigd op te stappen omdat we volgens hem te veel de boerenkant opgingen. Grondaankoop in dit gebied ligt heel gevoelig. Dat heeft te maken met de geschiedenis.’

Hoe het verder moet met de aankoop van de resterende grond, daarop wil Kramer nog niet vooruitlopen. ‘We moeten nog wat met de 25 hectare EHS in de polder. Ik hoop dat de commissie ons hierover wil adviseren. Dan kan het boek zo snel mogelijk dicht.’


Bron: Nieuwe Oogst