Bakkeveense Duinen Friesland, Bakkeveen

Uitbreidingsstop boeren Bakkeveense Duinen

Veehouders bij de Bakkeveense Duinen kunnen hun bedrijf niet meer uitbreiden. De beschikbare ruimte van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is benut, laat provincie Fryslân weten.

De Bakkeveense Duinen is het derde Natura 2000-gebied in Noord-Nederland waar melkveehouders op slot komen te zitten. LTO Noord wil zo snel mogelijk in gesprek met de provincies hierover. De Bakkeveense Duinen is na Lieftinghsbroek in Midden-Groningen en De Alde Feanen bij Drachten het derde Natura- 2000-gebied in Noord-Nederland waar bedrijven zich niet meer kunnen ontwikkelen. Dat heeft een enorme impact, want binnen een straal van tenminste 25 kilometer van de Natura-2000 gebieden zit alles op slot.

Ontwikkelingsruimte
Het gaat veel boeren raken, geeft LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser aan. 'De ontwikkelingsruimte bij de PAS is sneller op dan verwacht. We maken ons hier zorgen over.' Lieftinghsbroek zit al een jaar op slot. 'Rond half maart werd gesuggereerd dat dat gebied weer open zou gaan, dat is niet gebeurd.'Volgens Visser is het zaak om samen met de provincies te kijken naar mogelijke oplossingen. 'Pas na 1 juli 2018 kunnen ondernemers aanspraken maken op het resterende deel van de ruimte. Dat duurt nog heel lang. In het komende jaar zullen er boeren zijn die willen uitbreiden.'

Herverdelen
Een scenario is om de ruimte te herverdelen door bijvoorbeeld de loze ruimte in vergunningen van ondernemers die in het verleden een vergunning aanvroegen, terug te halen. 'Een deel van de boeren heeft die ruimte niet helemaal benut en de verwachting is dat dat ook nooit gaat gebeuren. ' Dat ligt gevoelig, erkent Visser. 'Dat moet op een afgewogen manier gebeuren.'De PAS trad op 1 juli 2015 in werking. Fryslân telt elf Natura 2000-gebieden die onder de PAS vallen.

Melding
Binnen de PAS wordt in de gaten gehouden hoe hoog de neerslag van stikstof in een gebied is en dus ook hoeveel stikstof een bedrijf kan uitstoten. Bedrijven kunnen een melding doen of een vergunning aanvragen bij veranderingen op hun bedrijfsvoering waarbij stikstof uitgestoten wordt. Is de neerslag boven een bepaalde waarde dan moet er een vergunning worden aangevraagd. Blijft de neerslag daaronder dan volstaat een melding.

Bron: Tienke Wouda, Nieuwe Oogst