Natuurclubs azen op grond

It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten willen dat provincie Fryslân meer grond aankoopt van stoppende boeren. Volgens de organisaties dreigt er een grote achterstand in de uitvoering van het natuurbeleid.

‘Momenteel stoppen in onze provincie een kleine honderd agrarische bedrijven per jaar. Er is dus grond te koop’, schrijven de natuurorganisaties in een brief aan de provincie.
‘Natuur wordt op basis van vrijwillige verkoop gerealiseerd. Daarom zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de provincie reageert als een boer grond voor realisatie van natuur te koop aanbiedt of functiewijziging naar natuur aanvraagt. Helaas zien we steeds meer voorbeelden waarbij dit wordt genegeerd.’
LTO Noord-regiobestuurder Peet Sterkenburgh vindt dat de provincie niets te verwijten valt. ‘Het is wat overdreven van de natuurorganisaties. Grond is schaars. De prijzen zijn hoog.’
Gedeputeerde Johannes Kramer geeft aan dat de provincie op dit moment ‘niet zo veel grond verwerft als dat we zouden willen’. ‘De natuurorganisaties willen graag dat van vandaag op morgen alle grond is verworven. Het aantal verplichte EHS-hectares moet voor 2027 klaar zijn.’