windmolen op bedrijf met akkerbouw noord-holland

Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsten op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast.

Het provinciebestuur stelt als voorwaarde voor plaatsing van de molens dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst.
Volgens LTO Noord-regio noord-bestuurder Peet Sterkenburgh gaat het besluit van Gedeputeerde Staten nog niet ver genoeg.'Het is een klein stapje in de goede richting. Wij hebben gepleit voor molens met een ashoogte van 15 meter. Deze molens zijn maximaal 10 meter, dat is inclusief de wieken.''Dat staat provincie Groningen ook toe, maar provincie Fryslân vreest voor landschapsvervuiling. Dit is onterecht, want de meeste Friese stelpen hebben een nokhoogte van 12 meter en ligboxenstallen zijn ook zo hoog. Daar past een 15 meter hoge windmolen goed bij.
'Daarbij komt dat een kleinere windmolen niet zoveel wind opvangt dan een grotere, geeft Sterkenburgh aan. 'Hij staat meer in de luwte van andere gebouwen.' 

Melkveehouders
Sterkenburgh verwacht dat er met name vanuit de melkveehouderij animo voor kleine windturbines is. 'De overheid geeft aan dat melkveehouders schoon en zuinig moeten produceren. Daar past windenergie goed bij.'De vlag gaat nog niet omhoog bij voorzitter van Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland Halbe Klijnstra.'Dit zet geen zoden aan de dijk. Het is rommelen in de marges. Het toestaan van kleinere windmolens is naar mijn idee een afleidingsmanoeuvre van de provincie om maar niet te hoeven praten over grotere windmolens.''Maar hiermee halen we de doelstellingen niet richting 2023 om 20 procent duurzaam te zijn en 2035 om 50 procent duurzaam te zijn.En daar waar kleinere windmolens op jaarbasis zo'n 30.000 kilowattuur produceren, is dat bij grotere turbines zo'n 1,5 miljoen kilowatt, geeft Klijnstra aan. 

Onderhoud
Niet alleen hebben kleinere windmolens minder vermogen, volgens Klijnstra is de kostprijs in vergelijking met grotere turbines ook hoger. 'Een kleine windmolen moet onderhoudsvrij zijn, de opbrengst is maar een paar duizend euro per jaar.Wanneer je de molen voor onderhoud naar beneden moet halen, ben je de winst van het hele jaar kwijt.' In Groningen en Drenthe zijn kleinere windmolens al langer toegestaan.

Bron: Tienke Wouda, Nieuwe Oogst