ganzen overlast friesland fryslân

Nieuwsbrief stand van zaken Fries ganzenbeleid

Via deze nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over de laatste stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid

Het doel van de nieuwsbrief is om alle partijen die aan de slag zijn met de Guozzeoanpak van de meest recente informatie te voorzien.

In deze nieuwsbrief:

  • Gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van de FBE Gijs Wouters aan het woord
  • Geen belemmeringen meer voor de Fryske Guozzeoanpak
  • Een half uur voor zonsopkomst jagen
  • Foerageergebieden
  • Achtergrond Fryskae Guozzeoanpak
  • Meer informatie