Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden Súdwest-Fryslân

Recent heeft het Rijk een herzieningsbesluit rondom habitatrichtlijngebieden bekendgemaakt. Ze stellen hierin een aantal habitatwijzigingen voor. Een van de wijzigingen betreft de habitats in de Oudegaasterbrekken. Hier blijkt een stikstofgevoelig plantje te zitten, wat ze eerder niet hebben opgemerkt. Zuidwest Friesland heeft, door het gebrek aan stikstofgevoelige natuur in de regio, voldoende PAS-ontwikkelruimte gekend. Door het voorgenomen besluit zal dat hoogstwaarschijnlijk veel minder worden.

Het wijzigingsbesluit is een ontwikkeling die LTO Noord nauwlettend volgt en op reageert. Tot nu is er gebeurd/gepland:

  • Namens LTO Nederland is er een zienswijze ingediend.
  • Afgelopen vrijdag is de zienswijze besproken in de PCLG, dit is het bestuurlijk adviesorgaan van provinciaal gedeputeerde Kramer
  • Trienke Elshof probeert op korte termijn een gesprek te krijgen met minister Carola Schouten en/ of haar ministerie.

Hiermee lobbyen we op alle tafels waar nu gelobbyd kan worden.

Een aantal leden heeft de wens uitgesproken voor een standaard zienswijze. Op deze zienswijze hoeven alleen nog enkele persoonsgegevens ingevuld te worden (de gele vakjes). Uiteraard kunt u zelf ook informatie toevoegen/ wijzigen. De zienswijze kan per mail gestuurd worden naar zienswijzenatura2000@minez.nl of per post naar het adres bovenaan de brief. U kunt tot en met 19 april een reactie indienen.

Via deze link kunt u meer lezen over het indienen van een zienswijze. Er staat ook beschreven hoe u telefonisch een reactie kunt achterlaten.

Bron: Feike Wouda, beleidsadviseur LTO Noord, regio Noord