Nominatie voor nieuwe aanpak schoon erf, schoon water

Een adviseur van Wetterskip Fryslân en een adviseur vanuit de landbouw die bij een bedrijfsbezoek samen met boeren bekijken hoe erfafspoeling voorkomen of teruggedrongen kan worden. Die nieuwe aanpak, in duo’s en de focus op advies in plaats van handhaven, levert het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Fryslân’ de nominatie voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 op.

De prijs is in het leven geroepen door brancheorganisaties die werkzaam zijn in het toezichts- en handhavingsvak. Zij willen met de prijs innovatie in hun vakgebied stimuleren. Naast ‘Schoon Erf, Schoon Water Fryslân’ zijn er vier projecten uit sectoren zoals de zorg en de financiële wereld genomineerd.
‘Er is een publieks- en een juryprijs’, vertelt Bianca Domhof, die vanuit Projecten LTO Noord betrokken is bij ‘Schoon Erf, Schoon Water Fryslân’. ‘Beide prijzen zijn mooi, maar wij hopen vooral een gooi te doen naar de publieksprijs. Dat de ruim 1.600 melkveehouders die meedoen aan dit project laten zien dat zij het een goed project vinden. In aanloop naar ‘Schoon Erf, Schoon Water Fryslân’ waren er in eerste instantie best wat vragen en aarzeling bij deze aanpak. Gaandeweg zijn boeren en andere betrokkenen de meerwaarde hiervan gaan zien.’

Erfafspoeling
In het project werken Wetterskip Fryslân, AJF, NMV en LTO Noord samen aan het terugdringen en voorkomen van erfafspoeling bij melkveehouders in Friesland. Provincie Fryslân en het waterschap maken het financieel mogelijk. Met het project worden twee vliegen in een klap geslagen. De kringloop op het bedrijf kan beter worden gesloten door verlies aan nutriënten vanaf het erf tegen te gaan en de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beter. Daarmee draagt het project bij aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.
Na een advies op maat bij een bedrijfsbezoek kunnen boeren een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage van 1.000 euro indienen. ‘Dat bedrag is een kleine bijdrage voor kosten die ze maken, bijvoorbeeld de aanschaf van een veegmachine of het aanleggen van een duosysteem in de vloer van de kuil, zodat wordt voorkomen dat sapstromen de sloot in lopen’, aldus Domhof. Het project krijgt in Noord-Holland en Drenthe navolging.

Basis
‘Ik zie ‘Schoon Erf, Schoon Water Fryslân’ als de moeder van alle erfafspoelingsprojecten. Het vormt de basis van waaruit intussen ook een aantal andere waterschappen en provincies iets gaan doen’, stelt Domhof.
Stemmen op het project kan tot donderdag 8 november via de site van LTO Noord of via www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.