Boer ziet toekomst met ecoploeg

Kees van der Bos uit Holwerd ziet ecoploegen als goede tussenvorm tussen traditioneel ploegen en niet-kerende grondbewerking. Dat concludeert hij na een demonstratie op zijn bedrijf.

Bij ecoploegen wordt ondieper geploegd dan gangbaar. Het gebeurt bovenover, in plaats van in de voor. Maandagmiddag vond bij Van der Bos een demonstratie met een traditionele ploeg en een Olvac-ecoploeg plaats, georganiseerd door Delphy.

De aanwezige boeren rond Holwerd doen mee aan project ‘Perceels-emissie in de hand’ van Projecten LTO Noord, Wetterskip Fryslân en Delphy.
Ze zoeken naar mogelijkheden om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen. Ecoploegen kan hieraan bijdragen.

Afspoeling
Delphy geeft aan dat ecoploegen in percelen voor een grotere infiltratiecapaciteit van de grond zorgt. ‘Hierdoor kunnen de heftige buien, die steeds vaker voorkomen als gevolg van een veranderend klimaat, beter worden geabsorbeerd. Daardoor vindt er minder oppervlakkige afspoeling plaats’, geeft Niek Vedelaar van Delphy aan.

Van der Bos liep al langere tijd rond met de gedachte om een proef te doen met ecoploegen. ‘Ik was heel benieuwd hoe de ploeg achter onze eigen trekker loopt. We hebben een vrij lichte trekker en deze ploeg is 3 meter breed. Het ging hartstikke goed, de omstandigheden waren heel mooi.’

Vakligging
Waar de akkerbouwer tegenaan liep, is dat hij met zijn traditionele ploeg niet lichter kan ploegen dan 21 tot 22 centimeter.’ Met deze eco-ploeg kun je 15 centimeter diep ploegen. We hebben het ook geprobeerd op 10 tot 12 centimeter diepte, maar dan is de vlaklegging minder mooi.’

Door minder diep te ploegen, wil Van der Bos de groenbemesters goed onderploegen en toch hoog in de bodem houden.

‘Met traditioneel ploegen komen de groenbemesters te vaak te diep in de bodem te liggen. De kans is dat we ze mee inkuilen, dat ze niet goed verteren. En je vernielt met 20 centimeter diep ploegen ook de natuurlijke gangen in de grond. Die gaan allemaal stuk. Met ondieper ploegen is dat effect kleiner.’

Enige nadeel is volgens Van der Bos dat de ecoploeg sterk reageert op sporen in het land. ‘Dat kun je compenseren met diepploegen, maar dat wil je juist niet. Met overdwars ploegen heb ik nog te weinig ervaring, maar misschien biedt dat mogelijkheden.’

Aandachtspunt
Vedelaar noemt als aandachtspunt dat de ploegomstandigheden droog genoeg moeten zijn om met deze ploeg te kunnen werken. ‘Het aantal werkbare dagen zal daardoor minder zijn dan bij een traditionele ploeg. Ook moet het land erg vlak liggen om voldoende kering te creëren, waardoor het zaaibed in het voorjaar ook vlak blijft.’

In de zomer bekijkt Van der Bos samen met Delphy hoe het pootgoed reageert op het ploegen. ‘Dat is het allerbelangrijkst. Pootaardappelen zijn onze hoofdteelt, die kwaliteit en opbrengst moeten goed zijn. Ik denk dat het goedkomt, maar het is even afwachten.’

Foto: Bij Kees van der Bos vond maandagmiddag 26 novemer een demonstratie met een ecoploeg plaats


Bron: Nieuwe Oogst