Sector verwelkomt strokenfrees in mais op veen

Het bestuurlijk overleg veenweide denkt na om de proef voor niet-kerende grondbewerking voor mais in het Friese veenweidegebied op te schalen. Het verbod op maisteelt op veen in Friesland lijkt hiermee van de baan.

Dat bleek onlangs tijdens een bijeenkomst met boeren, provincie, landbouwpartijen, Wageningen University & Research en Aequator Groen & Ruimte. De proef werd opgezet, nadat de provincie enkele jaren terug aangaf mais in de veenweide te willen ontmoedigen.

De provincie hoopt hiermee bodemdaling in het veenweidegebied te beperken. Bij diepere grondbewerking komt namelijk meer lucht vrij. Dat zorgt voor oxidatie van veen en maaivelddaling. Voor de agrarische sector was dit aanleiding om onderzoek te doen naar niet-kerende grondbewerking. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

‘Niemand in het Bestjoerlik Oer-lis Feangreide (BOF), waarin onder anderen provincie- en waterschapsbestuurders zitten, voelt iets voor een verbod op maisteelt’, zegt landbouwadviseur voor de veenweide Bouwe Bakker namens zeven landbouwpartijen. Wel wil het BOF niet-kerende grondbewerking in maisteelt stimuleren, zeker nu uit proeven blijkt dat de strokenfrees een goed alternatief is voor de ploeg.

De klankbordgroep zoekt loonwerkers en boeren in het veenweidegebied die daaraan mee willen werken. Ze is met het BOF in overleg over subsidie op de aanschaf van een strokenfrees en zaaizaad. De subsidie komt uit de veenweidepot. Bakker denkt aan een subsidiebijdrage vergelijkbaar met POP3, waarbij de ondernemer 40 procent van de investering krijgt vergoed.

Bakker gaat er overigens niet van uit dat niet-kerende grondbewerking verplicht wordt. ‘We laten zien dat wij er een goede manier mee om kunnen gaan. We dagen jullie uit om hieraan mee te doen.’

In de proeven zullen de deelnemers nog meer naar de kwaliteit en opbrengsten kijken door bijvoorbeeld het bemonsteren van mais. Uit de resultaten van satellietbedrijven in Spanga en Delfstrahuizen zijn er nauwelijks verschillen in voederwaarde zoals VEM en ruw eiwit.

Twee jaar lang zijn nu proeven gedaan bij Loonbedrijf Brak in Aldeboarn met niet-kerende grondbewerking. In plaats van ploegen wordt de bouwvooroppervlakte losgemaakt, volvelds of alleen in stroken waarin de mais wordt gezaaid.

Weinig verschil

Uit de proeven blijkt dat er weinig verschil is tussen ploegen en strokenfrees. Dat laten saldoberekeningen ook zien. Ook blijkt uit de proeven dat mais efficiënter omgaat met water dan gras. Het grondwater zakt bij gras eerder en dieper uit dan bij de teelt van mais. Bovendien blijft mais boven in de grond vochtiger dan gras.

Naast het stimuleren van niet-kerende grondbewerking gaan de partijen kijken naar verdere verduurzaming van de maisteelt door een alternatief voor glyfosaat te vinden, minder chemie toe te passen en biodiversiteit te bevorderen.

Bron: Nieuwe Oogst