Waterschap verhoogt lasten fors

Een boer met 60 hectare in Friesland en het Groningse Westerkwartier moet komend jaar zo’n 700 euro extra neerleggen om de rekening van Wetterskip Fryslân te betalen. Een lastenstijging van 12,8 procent. Dat is het voorstel van de nieuwe coalitie.

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen spreekt van een forse verhoging. De waterschapslasten voor boeren stegen dit jaar ook al zo’n 12 procent vanwege een ander landelijk verdeelsysteem.
‘In een paar jaar tijd gaan de lasten van de boeren met 25 procent omhoog. Agrarische ondernemers moeten ruim 80 euro per hectare betalen aan het waterschap. Dat is substantieel.’
Voor de boer met 60 hectare, bedrijfsgebouwen en drie vervuilingseenheden komt dit in 2020 neer op een bedrag van 5.957,26 euro. Dat is in 2019 nog 5.279,24 euro.
De oorzaak van de lastenverhoging over 2020 is dat Wetterskip Fryslân flink inteert op zijn reserves, verklaart de melkveehouder uit Oosterwolde.
‘We willen de financiële boekhouding voor de komende bestuursperiode weer op orde hebben. De tarieven hebben we de afgelopen jaren niet verhoogd, doordat we gebruikmaakten van de reserves’, geeft Van Weperen aan.
‘Met de huidige begroting en belastinginkomsten is de uitvoering van de noodzakelijke investeringen niet meer haalbaar. Ondanks de bezuinigingen en efficiencyslagen die het waterschap de afgelopen jaren heeft doorgevoerd en blijft doorzetten’, aldus de dagelijks bestuurder.
De kosten voor aanbestedingen lopen sneller op, legt Van Weperen uit. ‘Een aantal jaren geleden konden we nog heel aantrekkelijke aanbestedingen doen, doordat de economie in een dip zat. Daar hebben we veel geld aan overgehouden.’

Tegenvallers
Ook kampte het Friese waterschap met tegenvallers. De onderleider in de dijk van Ameland viel bijvoorbeeld een stuk duurder uit dan aanvankelijk werd gedacht. Bovendien is Wetterskip Fryslân de komende jaren meer geld kwijt aan baggerkosten, doordat het genoodzaakt is de baggerfrequentie te intensiveren. Het gaat om 2 miljoen euro per jaar.
‘Er wordt ook meer gekeken naar het veranderde klimaat, hiervoor moet het watersysteem op orde zijn’, zegt Van Weperen.
Het algemeen bestuur bespreekt dinsdag 7 mei het coalitieakkoord Gewenst peil van CDA, Geborgde zetels ongebouwd, Geborgde zetels bedrijven, VVD, Lagere Lasten Burger en ChristenUnie. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt dan ook geïnstalleerd.


Bron: Nieuwe Oogst