Leer wat u kunt doen tegen bodemverdichting, kom naar de demo!

Wilt u weten wat u kunt doen tegen bodemverdichting? Kom dan op woensdag 10 juli naar de demomiddag in Oudega (DFM), onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

‘Bodemverdichting Fryslân’ wil de bewustwording rond de verdichtingsproblematiek bevorderen. Daarbij is het van belang dat agrariërs en loonwerkers sámen optrekken om bodemverdichting te voorkomen of tegen te gaan.

Wat levert diepspitten op?
Tijdens de demomiddag kunt zien welke maatregel de gebroeders Koopman hebben uitgevoerd, namelijk 80 centimeter diepspitten. In een profielkuil ziet u wat die maatregel heeft opgeleverd en horen wat dit heeft betekent voor de gewasopbrengst. Daarnaast wordt met behulp van een penetrometer en een grondboor de verdichting in rijsporen gemeten en geven opbrengstmeters op de trekker en een grashoogtemeter een indicatie van de gewasopbrengst.

Kom naar de demo!
De demo vindt plaats op woensdag 10 juli 2019, van 13:30 tot 15.30 uur, op een perceel van Mts. Koopman, ca. 650 meter van het adres Algemienewei 2A in Oudega (DFM).

Bodemverdichting Fryslân, een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Cumela en Hogeschool Van Hall Larenstein, wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.