Hempolder bloemrijke slootkant

Groen licht voornatuuropgave

Negen natuur- en landbouworganisaties in Friesland kunnen aan de slag met de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland.

Provinciale Staten van Friesland gaven woensdag groen licht voor ‘Natuer mei de Mienskip’ (Natuur met de Gemeenschap). Alleen PVV stemde tegen het voorstel.

De organisaties die gaan samenwerken, zijn LTO Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Kollektievenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit, Friese Milieufederatie en Wetterskip Fryslân. Naast het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland gaat het onder andere om natuur op boerenland. Voor de natuuropgave is 79 miljoen euro beschikbaar.

CDA-Statenlid Attje Meekma vindt het ‘een geweldige kans’ om op deze wijze natuur te realiseren. De organisaties hopen samen met de provincie meer natuur te kunnen realiseren dan er met de traditionele aanpak mogelijk zou zijn geweest, onder andere door te zoeken naar extra financiering.

Bron: Nieuwe Oogst