Demonstratie spuittechnieken

Woensdag 24 juli om 19.30 uur is er op het bedrijf van mts. Gosse Jensma en Tineke de Vries aan de Vijfhuisterdijk 19 in Hallum een demonstratie van spuittechnieken. Dit bedrijf is één van de pilotbedrijven in het project ‘Perceelemissie in de hand’.

Tijdens de demonstratie zijn de volgende spuittechnieken te zien:
• Wingsprayer van Gosse en Tineke
• Spuitmachine met verlaagde boomhoogte
• Spuitmachine met luchtondersteuning

Naast het tonen van de verschillende spuittechnieken worden ervaringen uitgewisseld en komen aspecten als driftreductie en drukregistratie aan de orde.

Depositie
Samen met driftreductie (het tegengaan van verwaaiing) is depositie (het neerslaan) van spuitvloeistof op de plant bepalend voor het risico op emissieverliezen, en daarmee voor de effectiviteit van bespuitingen. Met een optimale indringing en bedekking van het gewas, kan het percentage vloeistof dat werkelijk effectief is worden geoptimaliseerd. Verschillende driftarme technieken laten een verschil zien in indringing en bedekking. Dit hangt onder meer af van de machine-instellingen tijdens het gebruik.

Spuitbeeld
Tijdens de demonstratie wordt dit met behulp van vloeistofgevoelig papier inzichtelijk worden gemaakt. Daarbij komt ook de afhankelijkheid van weersomstandigheden op het spuitbeeld en op de effectiviteit van bespuitingen ter sprake. De gebruikers van de verschillende technieken zullen hun aanpak en ervaringen toelichten, ook op basis van de lagere doseringen die ze toepassen.

Meer weten?
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom!
Meer weten? Neem contact op met Harm Brinks van Delphy: 06-20423895


Dit DAW-project wordt financieel mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân en uitgevoerd door Delphy en Projecten LTO Noord