Boeren trekken burgers naar bloeiende akkers

Boeren in Noordoost-Friesland hebben als eerste in Friesland in collectief verband kruidenrijke akkerranden en vogelakkers aangelegd om het aantal insecten en vogels te vergroten. Tijdens vier excursies vertellen ze dorpsbewoners over het nut van deze akkers.

De eerste excursie, georganiseerd door agrarisch collectief Waadrâne, was maandagavond bij Klaas Osinga in Marrum. Osinga heeft ruim 60 hectare akkerbouwgrond met bouwplan: 20 hectare pootaardappelen, 15 hectare suikerbieten, 15 hectare graan, 3 hectare uien en 8,5 hectare akkerranden.

Voor het derde jaar heeft Osinga bloemen, volvelds benadrukt hij. ‘Ik wilde iets voor de vogels en natuur doen.’ Het mengsel stelde hij zelf samen, dat was een uitdaging. ‘De eerste keer heb ik er te veel haver in gedaan, waardoor dat overheerste en de bloemen minder kans kregen.’

Omdat er geen kunstmest mag worden gebruikt, moest de akkerbouwer twee keer een vals zaaibed aanleggen om de onkruiddruk tegen te gaan. ‘Ook dat was even wennen.’

Burgers reageren positief. ‘Ze maken foto’s en vragen of ze de bloemen mogen plukken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bloemen zijn er voor de insecten en vogels.’ En die vogels hebben de insecten keihard nodig, zegt bestuurslid Gerard Fokkema van Waadrâne. ‘Een gruttojong heeft acht insecten per minuut nodig.’

Vogeltellers Tjalling Walda en Lucas Hemrica ervaren dat het voor een boer eerst wennen was dat hij niet meer alle werkzaamheden kon uitvoeren. ‘Een boer kijkt naar de lucht en denkt dan: ik ga op het land aan de slag. Terwijl die boer in een beheersgebied zit en ons eerst moeten vragen of hij bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren.’

De mannen troffen patrijzen, kwikstaarten, vinken, putters, graspiepers en scholeksters aan, maar ook nijlganzen zijn niet vies van de akkers.

Melkveehouders
Ook drie melkveehouders in het gebied zaaiden bloemen in. Melkveehouder en bestuurslid van het collectief Piebe Dijkstra uit Stiens zaaide 3 hectare in, waarvan 40 procent bloemen en 60 procent grasklaver. ‘Ik heb ook grasland met uitgestelde maaidatum, maar daarin krijgen vogels geen kans. Dat gras is te lang. Met een vogelakker hebben ze meer openheid.’

Naast een verscheidenheid aan vogels ervaren de deelnemende boeren ‘veel variatie in insecten’. Maar ook jonge reeën en hazen komen langs. Een imker uit de buurt plaatste enkele bijenkasten op het perceel. ‘Het is hartstikke leuk’, vindt akkerbouwer Tineke de Vries. ‘Maar wat voor effect hebben deze akkers op aaltjes als chitwoodi? Die moeten natuurlijk niet de kans krijgen om zich hier te vermeerderen.’

Ruim honderd belangstellenden genieten ondertussen van de kleuren in de akkers. ‘Het is goed dat dit gebeurt’, vindt Eeuw Fennema uit Triemen. ‘Boeren worden zich steeds meer bewust dat veel kunstmestgebruik niet goed is voor biodiversiteit. Ze doen echt hun best. Zij hebben oog voor de natuur.’


Bron: Nieuwe Oogst