Beregenen

Onderzoek naar beregenen

Wetterskip Fryslân heeft donderdag en vrijdag bij boeren rond het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold gecontroleerd hoeveel grondwater ze onttrekken. Volgens een woordvoerder van het waterschap ‘zijn er geluiden dat er meer water wordt onttrokken dan wordt geregistreerd’.

Het is de eerste keer dat het waterschap op deze manier inventariseert. ‘De droge situatie en het mogelijke effect op de natuur door water dat uit de grond wordt gepompt, zijn aanleiding voor het onderzoek.’

Boeren moeten een vergunning hebben als ze per pomp meer dan 60 kuub water per uur onttrekken. Wanneer ze minder water onttrekken, moeten ze dat melden.

De inspectie vond plaats in een straal van 1,5 kilometer rond het Drents-Friese Wold. Hierbij zette het waterschap ook een drone in.

Bij akkerbouwer Pieter Bergsma in Boijl vond donderdagochtend een controle plaats. ‘We zijn vrijdag gestopt met beregenen. De kosten voor brandstof werden zo hoog en er zou regen aan komen’, vertelt de akkerbouwer die in totaal 420 hectare pootaardappelen heeft.

Bergsma heeft een meldingsplicht. ‘De acht pompen onttrekken minder dan 60 kuub water per pomp. Ik houd dat iedere maand bij. Ik heb het op orde en heb niets te vrezen.’ Naar verwachting is het onderzoek volgende week afgerond.


Bron: Nieuwe Oogst