Bemesting en waterkwaliteit: hoe close is deze relatie?

We draaien al jaren aan de knoppen voor stikstof en fosfaat met ons landbouwbeleid. Maar resultaten blijven uit. Hoe kan dit? En wat doen we hiermee?

Dit was de aanleiding voor onderzoek dat door het NMI in opdracht van Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds recent is uitgevoerd en waarbij metingen aan de basis liggen. Tijdens het onderzoek stonden twee vragen centraal: Is de herkomst van de vervuilingsbronnen goed in beeld en met welke maatregelen valt het beste te sturen op de stikstof- en fosforbelasting van het water?

 Niscoo organiseert op woensdagavond 18 september een discussiebijeenkomst over de resultaten van dit onderzoek. Aan het woord komt onderzoeker Gerard Ros van het NMI. Hij is verantwoordelijk voor dit onderzoek vertelt u graag over de resultaten en de interpretatie daarvan. Het is een avond om met betrokken partijen de discussie aan te gaan. Om kennis te delen en samen op zoek te gaan naar de sleutel voor waterkwaliteit. Wat kan de landbouw hieraan bijdragen? En met welk beleid moeten we gelijk mee stoppen? Deze avond is niet alleen interessant voor u als boer, maar zeker ook voor beleidsmakers en andere openbare bestuurders. U bent dan ook van harte welkom.

Er zijn geen kosten verbonden aan de avond, maar opgave vooraf is noodzakelijk. Vol is vol.
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier

Locatie
Waar: Voetbalstadion Heerenveen
Aanvang: 20:00uur (inloop vanaf 19:30) ingang J: parkeren rel="noopener noreferrer" op P4
Aanmelden: via de site van Niscoo