'De bodem moet dicht blijven'

Kees Boon, melkveehouder in Delfstrahuizen, zat woensdagochtend om kwart over 8 aan het ontbijt met landbouwminister Carola Schouten. Voorafgaand aan de Bodemtop waren leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB, die actief zijn in bodem- en waterprojecten, uitgenodigd om met de minister te delen hoe zij met de bodem omgaan. Boon is deelnemer aan het project Bodem APK Veenweide.

Schouten schoof tien minuten aan bij de tafel waar Boon aan zat met een akkerbouwer, een veevoeradviseur en twee mensen van het ministerie van LNV. ‘Ik was denk ik de enige melkveehouder in het gezelschap’, zegt Boon. Naast zijn visie op hoe om te gaan met de bodem, gaf Boon de minister mee dat er ruimte moet komen in de huidige regelgeving.
‘Het is van de zotte dat wij op veenweide een regel opgelegd krijgen om mest in de grond te brengen. Om de vijf à tien centimeter snijd je met de zodebemester de zode open, je ziet de CO2 eruit vliegen. De bodem moet dicht blijven, de mest moet erop komen. Op zand zal mest in de grond brengen best goed kunnen zijn, maar niet op veenweide.’
Het project Bodem APK Veenweide ging in februari van start. In dit project krijgen drie groepen melkveehouders in het veenweidegebied in Friesland bodemkundige ondersteuning. ‘We proberen dingen uit, onderzoeken wat mogelijk is op onze grond’, vertelt Boon.

Onderwaterdrainage
‘Zo wordt gekeken naar wat onderwaterdrainage kan opleveren om CO2 te behouden in de bodem. En of het mogelijk is het slootpeil tot juni te verhogen. We krijgen begeleiding van Aequator en Projecten LTO Noord. Er is veel kennis van de bodem aanwezig, het is de kunst die op de juiste plek te krijgen.’
Iedere melkveehouder kiest zelf wat hij gaat proberen op het eigen bedrijf. De boeren leren zo van elkaar. Boon kocht een doorzaaimachine om ieder jaar het grasland door te kunnen zaaien, in plaats van te vernieuwen. Afgelopen zomer koos hij voor bevloeiing van de droge veengrond, waarmee de muizen werden bestreden en het gras beter groeide. ‘Daar zijn we nog mee bezig, ieder perceel wordt een keer bevloeid’, vertelt Boon.

Andere stal
Boon is leergierig. Hij wil veel leren over de bodem en loopt daarbij liever voorop dan dat hij volgt. ‘Ik wil zelf regie hebben.’ De melkveehouder heeft een duidelijk idee over het huidige stalsysteem. ‘Daar moeten we vanaf’, stelt hij.
‘De toekomst is een stal waarbij via een speciale vloer urine en vaste mest worden gescheiden. Als dit direct uit elkaar wordt gehaald, heb je geen vervluchtiging van ammoniak en behoud je de nutriënten in de mest. Met vaste mest met stro erdoor en urine gescheiden, kun je veel gerichter sturen in bemesting. Ik denk dat we dan zonder kunstmest kunnen’, zegt hij.
‘Ik wil zo’n stal wel bouwen, maar de kosten gaan dan voor de baten uit. Hier moet geld voor komen, heb ik de minister meegegeven.’

Bron: Nieuwe Oogst