Grondbewerking en bemesters in de praktijk

Welke grondbewerking draagt bij aan het verminderen van bodemverdichting? En welk type bemester helpt om de bodemdruk te beperken? Kom op maandag 23 september naar onze demo bij René Tolboom in Oudega (Smallingerland) en leer er het fijne van.

In samenwerking met loonbedrijf Toering heeft Tolboom op zijn maïsperceel drie soorten grondbewerking toegepast:
• Spitten
• Lemken-ploeg
• Eco-ploeg

Naast de verschillende grondbewerkingsmethodes zijn vier typen bemesters ingezet, elke machine met zijn eigen specifieke eigenschappen. Aan de hand van profielkuilen en oogstindicaties kunt u onder deskundige begeleiding zien wat de verschillende manieren van grondbewerking en de vier typen bemesters voor uw bodem én voor uw opbrengst doen.

De demo vindt plaats op maandag 23 september 2019, vanaf 13.30 uur, op de volgende locatie:  perceel René Tolboom, Opperbuorren East 1a, 9216 VL Oudega (Sm.)
U kunt ter hoogte van het perceel parkeren.

Programma
13.30 uur: Ontvangst
13.45 uur: Start demo
15.30 uur: Afsluiting

U bent van harte welkom!

Bron: Projecten LTO Noord