Bodem

11 oktober: Bodem bij de burenmiddag

Doorzaaien of grasland vernieuwen?

De zode op veengrond is verdroogd, kapot gemaakt door de veldmuizen of er staat veel onkruid, wat moet je dan? Doorzaaien of grasland vernieuwen op veengrond? Er komt dit jaar veel bij kijken: bij doorzaaien eerst bevloeien, met de wiedeg erdoor, welke zaaimachine, hoeveel zaad? etc. etc.
Grasland vernieuwen anno 2019, kan dat überhaupt wel in zo’n extreem droog groeiseizoen zoals we dat achter de rug hebben? Bevloeien, frezen, ploegen, egaliseren, zaaien en aanrollen of nog meer?

Op het bedrijf van de familie Holtrop in Delfstrahuizen - een van de deelnemers aan Bodem APK Veenweide in de groep Delfstrahuizen - is dit jaar van alles gedaan en geprobeerd op dit vlak, in combinatie met een hoog slootpeil en royaal bevloeien.

We kunnen de resultaten van grasland vernieuwen en doorzaaien zien en bespreken tijdens een rondgang langs hun percelen achter de boerderij op Marwei 124 B, Delfstrahuizen.
Aanmelden voor deze middag is niet nodig, mocht u iemand kennen voor wie deze bijeenkomst ook interessant kan zijn neem hem of haar mee.

Datum: vrijdag 11 oktober 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur


Bron: Projectteam Bodem APK Veenweide Fryslân