Boer in transitie niet kwijtraken

Boeren moeten we in de transitie naar natuurinclusieve landbouw niet kwijtraken.’ Hiervoor waarschuwde de Friese gedeputeerde Johannes Kramer vorige week tijdens de presentatie van de Agri & Food Scan Fryslân op de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Uit de scan blijkt dat er nog veel onduidelijk is over de plannen rond natuurinclusieve landbouw. Dat leidt volgens de Fryske Akademy tot onzekerheid.
‘Er komt veel op ons af, het klimaat, de veenweide, de stikstofreductie. Het is een uitdaging om er met zijn allen aan te werken. Maar de boer en boerin moeten wel zwarte cijfers kunnen schrijven’, stelde Kramer.
Regiobestuurder Tineke de Vries van LTO Noord regio Noord sluit zich helemaal aan bij het verhaal van de gedeputeerde. ‘Er komen grote dilemma’s aan. Hoe kunnen we in bijvoorbeeld de pootgoedsector die 90 procent exporteert, een gesloten kringloop behalen? Die vertaalslag moeten we maken.’ Onder andere LTO Noord was betrokken bij de totstandkoming van de scan.

Bron: Nieuwe Oogst