Uitnodiging Bodem bij de burenavond op 2 maart a.s.

Wat kan bodemleven voor je bodem doen en hoe houd je hier rekening mee tijdens (bodem)bewerking?

De bodem is de basis van elk melkveebedrijf. De afgelopen jaren hebben we daarom in het kader van Bodem APK Veenweide samen heel wat profielkuilen gegraven in de Groote Veenpolder. Dit begon ruim 2 jaar geleden met een bodemexcursie op de bedrijven van Klaas Veenhouwer en Arjan Meuleman. Destijds zijn er een aantal bodemonderwerpen genoemd waar de melkveehouders in de Groote Veenpolder meer kennis over zouden willen. Nu is het tijd voor een verdiepende bijeenkomst over deze onderwerpen:

  • Wat kan bodemleven voor je bodem doen?
  • Teruglopende bodemvruchtbaarheid (op basis van de analyses van de afgelopen jaren)
  • Bewerking van veengrond, hoe doe je dat?

Hierbij nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Locatie: Sporthal De Schakel / 't Polderhuus, Grindweg 81C, 8485 JE MUNNEKEBUREN

Aanmelden voor deze avond is niet nodig, mocht u iemand kennen voor wie deze bijeenkomst ook interessant kan zijn, neem hem of haar mee.

Graag tot ziens op maandagavond 2 maart in Munnekeburen!

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Bodem APK Veenweide Fryslân

Jan van Berkum / Everhard van Essen, Aequator
06 - 53 81 97 71 jvberkum@aequator.nl / 06 – 26 51 86 30 evessen@aequator.nl

en

Dirk Johan Feenstra / Bianca Domhof, Projecten LTO Noord
06 - 28 32 65 35 dfeenstra@projectenltonoord.nl / 06 - 13 91 46 49 bdomhof@projectenltonoord.nl


Bodem APK Veenweide is een DAW-project van LTO Noord en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân in het kader van het Veenweideprogramma
en uitgevoerd door Aequator Groen & Ruimte en Projecten LTO Noord.