'PvdD-voorstel niet omarmen'

De Partij voor de Dieren vindt dat provincie Fryslân in de Verordening Romte moet bepalen dat ‘nieuwbouw of uitbreiding van stalsystemen waarin het dier wordt aangepast aan het stalsysteem niet mogelijk is’.

Dat staat in het initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’. LTO Noord vraagt Provinciale Staten het voorstel niet te omarmen.

Volgens LTO Noord brengt het voorstel boeren in een onmogelijke positie en kunnen zij niet meer voldoen aan de overige eisen van overheid, markt en maatschappij.