Eigen risico ganzen moet omlaag

Landbouworganisaties dringen bij de provincie Fryslân aan op het verlagen van het eigen risico voor alle boeren met ganzenschade. Dat doen zij nadat de rechtbank Noord-Nederland de provincie op de vingers tikte over het eigen risico voor zes ondernemers.

De boeren vochten op initiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het eigen risico aan dat de provincie hanteert voor ganzenschade. Volgens een van de ondernemers hebben ze vrijwel geen mogelijkheden om de ganzen te verjagen, omdat de percelen tussen ganzenrustgebieden liggen en binnen een grens van 150 meter van deze gebieden verjaging niet is toegestaan.

Het eigen risico buiten foerageergebieden verhoogde de provincie enkele jaren geleden van 5 naar 20 procent. Met die stijging wil de provincie boeren stimuleren om actief aan schadepreventie te doen. De ganzen moeten intensiever naar foerageergebieden worden verjaagd waar boeren de schade wel 100 procent vergoed krijgen, is het uitgangspunt van de provincie daarbij.

De rechtbank oordeelt echter dat provincie Fryslân de onderbouwingen niet deugdelijk heeft gemotiveerd. Volgens de rechter zijn de ondernemers nauwelijks in staat om ganzenschade te voorkomen of te beperken. De prikkel die wordt beoogd met het hanteren van het eigen risico is in feite afwezig, stelt de rechtbank.

Foerageergebieden
De ondernemers hadden de percelen kunnen aanmelden als foerageergebied om 100 procent vergoeding te kunnen krijgen. Maar volgens de rechter zouden ze dan verplicht worden dat te doen, terwijl provincie Fryslân vindt dat dit op vrijwillige basis moet gebeuren.
Bovendien is het totaal aantal hectares foerageergebieden 10 procent lager dan voorheen. De grondeigenaren hadden zich daarom niet succesvol kunnen aanmelden, verwacht de rechter.

NMV-bestuurder Peter van Kempen is verheugd over de uitspraak. Hij stelt dat de verhoging van het eigen risico en de bonus-malusmaatregel nu in de prullenmand kunnen. De stijging van het eigen risico is vooral een bezuinigingsoperatie geweest, vindt hij.

‘De overheid heeft een situatie gecreëerd dat boeren onontkoombaar schade lijden. Een prikkel om extra je best te doen, helpt dan echt niet.’

Over de gevolgen die de rechterlijke uitspraak heeft voor de Friese ganzenaanpak kan de provincie nog niets zeggen, stelt een woordvoerder van de provincie. De provincie laat de uitspraak juridisch onderzoeken en verwacht dat dit op zijn vroegst medio april is voltooid.


Bron: Nieuwe Oogst