LTO Noord tegen onteigenen

LTO Noord is tegen het onteigenen van grond voor natuur. Provincie Fryslân wil zo de laatste stukjes in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) realiseren. ‘Dit gaat ons voor de voeten lopen’, stelt LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries na een gesprek met gedeputeerde Douwe Hoogland.

Volgens De Vries schiet de provincie met onteigenen met een kanon op een mug. ‘De provincie zegt dat het alleen voor kleine stukjes is binnen het NNN. Maar wij gaan ervan uit dat een nieuwe coalitie dit uiteindelijk ook in veenweide- en stikstofprojecten en in Natuur Mei de Mienskip wil inzetten. Daar heb je de boeren voor nodig. Dat gaat gigantisch tegenwerken. De provincie jaagt de kat in de gordijnen.’

Samen met partners in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied roept LTO Noord de provincie op om van het onteigeningsinstrument af te zien. ‘De provincie kan beter kijken naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld het omzetten van de laatste stukken naar particulier natuurbeheer. Dan krijgen de boeren er nog een vergoeding voor.’

Bron: Nieuwe Oogst