Onderzoek: Project leverbotbesmetting bij vernatting

Dit voorjaar doet Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit Deventer, onderzoek naar de mogelijk kans op leverbotbesmetting door vernatting in het veenweidegebied. Het onderzoek wordt in samenwerking met klankbordgroep Leverbot uitgevoerd.

De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, specialisten en boeren uit het veenweidegebied. Wij zijn op zoek naar melkveehouders die aan dit onderzoek willen deelnemen.

Lees hier verder

Wilt u aan het onderzoek meedoen? Aanmelding kan via het formulier in de bovenstaande link. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar info@veenweidevisie@fryslan.frl.


Bron: Project Veenweide Fryslân,