Boeren zien fietspad bij Dokkum niet zitten

Boeren en tuinders rond Dokkum vrezen voor onveilige verkeerssituaties op landbouwwegen als gemeente Noardeast-Fryslân het voorkeurstracé voor een nieuw fietspad langs de Súd Ie overneemt.

Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben plannen voor de aanleg van een fietspad van Oostmahorn naar Dokkum om de recreatie in Noord-Friesland te vergroten.

De boeren verwachten met de komst van het fietspad meer fietsverkeer over landbouwwegen, zegt Uulco Brouwer namens de boeren.

Vreemde keuze
‘De provincie wil graag fietsverkeer van het overige verkeer scheiden. Dan is dit een vreemde keuze’, zegt Brouwer.

Bestaande stukken moeten worden gedeeld, erkende projectleider Wytze Hoeksma van gemeente Noardeast-Fryslân onlangs tijdens een webinar over het fietspad. ‘Landbouwverkeer en fietsverkeer zullen elkaar tegenkomen. Naar de veiligheid wordt goed gekeken.’


Bron: Nieuwe Oogst