‘Landschap moet van ons profiteren’

Boeren en burgers werken samen aan meer biodiversiteit in hun eigen omgeving. Om dit meer te stimuleren, stelde het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een bedrag beschikbaar voor de beste ideeën. De projecten uit Ens en It Heidenskip kwamen als winnaars uit de bus. Zij krijgen elk 25.000 euro. Lees onderstaand de aanpak van Ysbrand Galama en Jitske Draijer in It Heidenskip.

Geen verarming landschap
In het Friese It Heidenskip pakken melkveehouder Ysbrand Galama en burger Jitske Draijer geven zij de weidevogels de eerste prioriteit en richten het gebied daarop in. Galama: ‘Ik wil graag dat het landschap van jou als boer profiteert en niet andersom. Zo moet het eigenlijk zijn. Boeren moet geen verarming van het landschap worden.’

Galama en Draijer zetten zich al jaren in voor de vogelstand. Zij proberen de neuzen van alle partijen die landschap beheren, dezelfde kant op te krijgen.

Volgens Galama zijn alle goede bedoelingen anders vruchteloos. ‘Wij hadden altijd bij de aanleg van een plasdras dat vossen en bunzingen de vogelnesten leegroofden. Het is niet de schuld van de predatoren, maar van het landschap. Je krijgt namelijk de beesten die je uitnodigt’, stelt de melkveehouder.

Friesland is eigenlijk een kweldergebied dat jaarlijks onder water moet komen te staan, vindt Galama. ‘Omdat natuur achter prikkeldraad is geplaatst, is het gebied veranderd in bos en daarmee ideaal voor bijvoorbeeld de vos.’

Galama pleit daarom voor openheid in het landschap. ‘Weidevogels kun je alleen in open landschappen houden. Willen wij de soorten nog redden, dan gaat dat op een klein stukje in Nederland plaatsvinden.’

De melkveehouder wil van het prijzengeld een stuk land inrichten met greppels en plasdras zonder deze te bemesten. ‘Het is goed om mensen te laten zien hoelang het duurt voor zo’n stuk land naar de natuurlijke oorsprong teruggaat. Het is bijvoorbeeld voor de jeugd belangrijk om te zien hoe het anders kan. Je moet de oorspronkelijke natuur weer kunnen beleven.’

Hulp van burgers
De boeren in It Heidenskip kunnen op hulp van de burgers rekenen. In het dorp is 15 hectare natuur dat door hen wordt onderhouden. Het gaat om een proef met natuur met een waterplas, zwaluwwand en bloemen. De vogels weten de stek al te vinden. Elk jaar breidt het stukje zich uit.
De burgers zijn trots op dit stukje land. ‘De lokale gemeenschap helpt bij het opbouwen van de weidevogelgebieden. De burger moet ook voelen dat het iets van hen is. Dat is het mooie van dit soort projecten.’


Bron: Nieuwe Oogst