FNP pleit voor groenstations

Fryske Nasjonale Partij (FNP) dringt er bij de provincie Friesland op aan om de groenstations op boerenerven weer toe te staan. De groenstations passen perfect binnen de kringloopgedachte, stelt de partij in Statenvragen aan het provinciebestuur.

De provincie zou er volgens FNP bij het Rijk op moeten aandringen om nationale wet- en regelgeving te veranderen die het nu onnodig moeilijk maken om lokaal compost te maken van schoon groenafval uit de directe omgeving. Ook vindt de partij dat de provincie naar haar eigen regels moet kijken.

Agrarisch gebiedscollectief ELAN deed tot 2017 in Zuidoost-Friesland een proef waarbij bladeren, snoei- en ander natuurlijk groenafval op het erf van boeren in de directe omgeving werd verwerkt tot compost. De pilot is beëindigd, omdat de agrarische bedrijven die aan de proef meededen als afvalverwerkers gekwalificeerd werden. Daarmee moesten zij aan dezelfde wetten en regels voldoen als grootschalige industriële afvalverwerkers, geeft FNP aan.


Bron: Nieuwe Oogst