Bodemverdichting: hoe herkent u het en wat kun u eraan doen?

Hoe herkent u bodemverdichting en wat kun u eraan doen? Ervaar het zelf tijdens een demo op dinsdag 18 augustus bij Wilfred Brouwer in Nijeberkoop, onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

‘Bodemverdichting Fryslân’ wil de bewustwording rond de verdichtingsproblematiek bevorderen. Daarbij is het van belang dat agrariërs en loonwerkers sámen optrekken om bodemverdichting te voorkomen of tegen te gaan.

Verschillende maaicombinaties
Met inzet van loonbedrijf De Samenwerking zijn op het perceel van Wilfred Brouwer twee verschillende maaicombinaties ingezet. Tijdens de demomiddag kunt u aan de hand van profielkuilen zien wat het effect van de machines op de bodem is én wat de gevolgen zijn voor de grasopbrengst.
Jan-Roelof Betten van De Samenwerking geeft een toelichting op de kenmerken van zijn machines: gewicht, bodemdruk en bandenspanning. En Joost Mulder van Mulder Agro neemt u mee in de toepassing van kruidenrijke grasmengsels.

Kom dus op dinsdagmiddag 18 augustus 2020 naar de demo bij Wilfred Brouwer, Bovenweg 5 in Nijeberkoop.

Bodemverdichting Fryslân, een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Cumela en Hogeschool Van Hall Larenstein, wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.