Vruchtbare Kringloop Achterhoek

‘Geen archeologische studie’

LTO Noord is tegen een archeologisch onderzoek op agrarische percelen in gemeente Leeuwarden. Dat blijkt uit een reactie op het Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Archeologie.

Duur onderzoek om eventuele archeologische vondsten op te sporen, moet volgens LTO Noord worden vermeden. Deze kosten staan, zeker bij werkzaamheden op agrarische cultuurgrond, niet in verhouding tot de investering die een ondernemer in de grond doet, stelt de organisatie.

En wanneer sprake is van een situatie waarbij de overheid een archeologische verwachting heeft, kan dit frustratie bij de ondernemer oproepen. Het is volgens LTO Noord zeer de vraag of de percelen daadwerkelijk archeologisch moeten worden beschermd.

Bodemopbouw verstoord
De belangenbehartiger verwacht dat de bodembouw in veel percelen in gemeente Leeuwarden door diepere grondbewerking eerder al is verstoord. Daarom pleit de organisatie ervoor om vooraf een bodemkundige beoordeling van percelen uit te voeren. Deze beoordeling is goedkoper dan een archeologisch onderzoek.

LTO Noord wil meedenken over de mogelijkheid om bodemkundig onderzoek naar verstoring handen en voeten te geven.

Bron: Nieuwe Oogst