Bodem

Diepspitten centraal op demomiddag bodemverdichting

Meer weten over bodemverdichting? Kom dan naar de demonstratiemiddag op donderdag 27 augustus bij Mts. Boer in Nijega, onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

Door verdichting in grondlagen, een humeuze toplaag en een ondergrond van zand met (kei-)leem ervoer mts. Boer problemen met de draagkracht van de grond. De bovenlaag sloeg dicht bij regenval en hierdoor ontstonden in het voor- en najaar problemen met de bewerking.

In samenwerking met loonbedrijf Toering is het probleem aangepakt door de bovenlaag te vermengen met de (beter doorlaatbare) onderlaag. Dit is gedaan door het perceel tot ca. 50 cm te diepspitten. Gevolg: een verbeterde waterdoorlatendheid en daarmee een hogere draagkracht.

Tijdens de demomiddag:

  • kunt u aan de hand van profielkuilen zien wat het effect van diepspitten op de bodem is,
  • praat de loonwerker u bij over de machines die zijn gebruikt,
  • gaat u in gesprek over de verschillende aspecten van bodemverdichting,
  • leert u meer over de bodemstructuur door zélf aan de slag te gaan met de grondboor,
  • en nemen specialisten van De Weidse Blik u mee in de ontwikkeling van het gewas.

Locatie en tijd
De demo vindt donderdag 27 augustus plaats op een perceel van Mts. Boer aan it Heech in Nijega. De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur.